Dilluns, 15 d'abril de 2024

 

Presentació

 

 Benvinguda

 

 Ubicació

 

Pla d'empresa

 

 L'emprenedor

 

 Idea empresarial

 

 Pla d'empresa

 

Formes jurídiques

 

 Quadre resum

 

 Empresari individual

 

 Comunitat de bens

 

 Societat civil particular

 

 Societat de resp. limitada

 

 Societat de resp. limitada u.

 

 Societat limitada nova emp.

 

 Societat anònima

 

 Societat anònima unipersonal

 

 Societat cooperativa

 

 Societat laboral

 

 Societat comanditaria

 

 Societat col·lectiva

 

Obligacions formals

 

 Empresari individual

 

 Societats mercantils

 

 Models

 

Finançament, ajuts i subv.

 

 Línies de préstecs

 

 Ajuts i subvencions

 

Tipus de contractes

 

 Resum contractes de treball

 

Col·lectius específics

 

 Dona

 

 Joves

 

 Immigrants

 

Registre de marques

 

 Taxes i preus públics

 

Punt PAE

 

 Què són?

 

Català i empresa

 

 Campanya "CATALÀ I EMPRESA. Ja estàs al dia?"

 

Enllaços

 

 Enllaços

 

Programació 2018

 

 Llistat d'activitats

ACORD PER PROMOURE L´EMPRENEDORIA I LA INCLUSIÓ SOCIAL [30/04/2014]

LA FUNDACIÓ PINNAE I LA MANCOMUNITAT PENEDÈS GARRAF SIGNEN UN CONVENI DE COL·LABORACIÓ EN EL MARC DEL PROGRAMA GENERA

 

Alt Penedès i Garraf, dilluns 5 de maig de 2014.- El president de la Mancomunitat Penedès Garraf, Pere Pujol, i el President de la Fundació Pinnae, Martí Solé, han signat avui el seu primer conveni de col·laboració amb l’objectiu de potenciar l´emprenedoria mitjançant la concessió de microcrèdits en condicions favorables, i facilitar alhora la inclusió social i laboral. La Mancomunitat, mitjançant el Servei d’Iniciatives Econòmiques, utilitzarà l’elaboració dels Plans d’Empresa per analitzar la viabilitat econòmica del projecte i en cas positiu, emetre un informe favorable. Recordem que el servei està especialitzat en donar suport i assessorament a la creació de noves empreses, així com fer el seu seguiment .

 

La Fundació PINNAE a través del Programa Genera dona suport i aporta els recursos d’aquest programa tant a persones amb risc d’exclusió social que necessiten un acompanyament personal en el seu projecte d’autoocupació, fins a emprenedors que només requereixen un acompanyament tècnic per a la seva iniciativa microempresarial.

 

L’estratègia es basa en crear una xarxa d’oportunitats que es complementa  amb la participació d’empreses privades, acollint-se a la seva pròpia Responsabilitat Social Corporativa, l’acompanyament personal dels usuaris mitjançant el voluntariat i la col·laboració d’entitats vinculades a la promoció de l’autoocupació, com és el Servei d’Iniciatives Econòmiques de la Mancomunitat.

 

A més a més el Programa Genera compta amb el suport de les Institucions Europees a través del conveni signat entre el Fons Europeu d’Inversions (FEI) i la Fundació Pinnae.

 

Per a més informació es poden visitar les oficines i punts d’informació del Servei d’Iniciatives Econòmiques.

 

 
   
 Altres novetats
22/02/2018 Sessió Informativa sobre la Nova Llei d´Autònoms 

+ info

02/10/2015 SUBVENCIONS DEL PROGRAMA DE GARANTIA JUVENIL 

+ info

17/10/2014 La Mancomunitat Penedès Garraf esdevé nou Punt d´Atenció a l´Emprenedor 

+ info

02/06/2014 Estiu cooperatiu al Garraf. Les cooperatives, una fórmula innovadora per emprendre 

+ info

28/09/2013 Llei d´Emprenedors 

+ info

08/08/2013 Llei 11/2013, de 26 de juliol, de mesures de suport a l´emprenedor. 

+ info

 
 

Avís legal

 

Disseny web

Servei d'Iniciatives Econòmiques - Mancomunitat Penedès Garraf