Dimecres, 26 de juny de 2024

 

Presentació

 

 Benvinguda

 

 Ubicació

 

Pla d'empresa

 

 L'emprenedor

 

 Idea empresarial

 

 Pla d'empresa

 

Formes jurídiques

 

 Quadre resum

 

 Empresari individual

 

 Comunitat de bens

 

 Societat civil particular

 

 Societat de resp. limitada

 

 Societat de resp. limitada u.

 

 Societat limitada nova emp.

 

 Societat anònima

 

 Societat anònima unipersonal

 

 Societat cooperativa

 

 Societat laboral

 

 Societat comanditaria

 

 Societat col·lectiva

 

Obligacions formals

 

 Empresari individual

 

 Societats mercantils

 

 Models

 

Finançament, ajuts i subv.

 

 Línies de préstecs

 

 Ajuts i subvencions

 

Tipus de contractes

 

 Resum contractes de treball

 

Col·lectius específics

 

 Dona

 

 Joves

 

 Immigrants

 

Registre de marques

 

 Taxes i preus públics

 

Punt PAE

 

 Què són?

 

Català i empresa

 

 Campanya "CATALÀ I EMPRESA. Ja estàs al dia?"

 

Enllaços

 

 Enllaços

 

Programació 2018

 

 Llistat d'activitats
  Mapa web
 
 Presentació  El Pla d'Empresa
  Benvinguda
  Ubicació
  Idea de negoci i perfil
  Pla d'empresa
  Guió de pla d'empresa
  Exemples de pla d'empresa

Formes jurídiques

  Quadre resum
  Empresari individual
  Comunitat de bens
  Societat civil particular
  Societat de responsabilitat limitada
  Societat de responsabilitat limitada unip.
  Societat limitada nova empresa
  Societat anònima
  Societat anònima unipersonal
  Societat cooperativa
  Societat laboral
  Societat comanditaria
  Societat col·lectiva
 Obligacions formals  Finançament, ajuts i subvencions
  Empresari individual i SCP
  Societats mercantils
  Models
  Resum finançament
  Línies de prestecs
  Ajuts i subvencions
 Tipus de contractes  Agenda d'activitats
  Resum contractes de treball   Agenda d'activitats
 Contactar  Mapa web
  Contactar   Mapa web
 
 

Avís legal

 

Disseny web

Servei d'Iniciatives Econòmiques - Mancomunitat Penedès Garraf