Diumenge, 21 de juliol de 2024

 

Presentació

 

 Benvinguda

 

 Ubicació

 

Pla d'empresa

 

 L'emprenedor

 

 Idea empresarial

 

 Pla d'empresa

 

Formes jurídiques

 

 Quadre resum

 

 Empresari individual

 

 Comunitat de bens

 

 Societat civil particular

 

 Societat de resp. limitada

 

 Societat de resp. limitada u.

 

 Societat limitada nova emp.

 

 Societat anònima

 

 Societat anònima unipersonal

 

 Societat cooperativa

 

 Societat laboral

 

 Societat comanditaria

 

 Societat col·lectiva

 

Obligacions formals

 

 Empresari individual

 

 Societats mercantils

 

 Models

 

Finançament, ajuts i subv.

 

 Línies de préstecs

 

 Ajuts i subvencions

 

Tipus de contractes

 

 Resum contractes de treball

 

Col·lectius específics

 

 Dona

 

 Joves

 

 Immigrants

 

Registre de marques

 

 Taxes i preus públics

 

Punt PAE

 

 Què són?

 

Català i empresa

 

 Campanya "CATALÀ I EMPRESA. Ja estàs al dia?"

 

Enllaços

 

 Enllaços

 

Programació 2018

 

 Llistat d'activitats

  Formes jurídiques  ::  Societat cooperativa

La Societat Cooperativa Catalana Limitada (SCCL) és una societat constituïda per persones físiques o jurídiques que, sota els principis de lliure adhesió i de baixa voluntària, amb capital variable i gestió democràtica, s´han unit per millorar la situació econòmica i social de llurs components i de l´entorn comunitari, mitjançant una activitat empresarial de base col·lectiva. Poden desenvolupar qualsevol activitat econòmica o social.

CAPITAL MÍNIM:

3.000€

NÚMERO DE SOCIS:

Mínim 3

RESPONSABILITAT:

Limitada

FISCALITAT:

Impost de Societats

PERSONALITAT:

JurídicaA continuació teniu el llistat de documents per descarregar. Feu clic a sobre del títol o de la icona de format per consultar-lo i/o descarregar-lo al vostre ordinador:
 
 Títol del document

Format

  Societat Cooperativa (SCCL o SCCIl·ltda)


Darrera actualització: gener 2016

 

Avís legal

 

Disseny web

Servei d'Iniciatives Econòmiques - Mancomunitat Penedès Garraf