› Política de protecció de dades de caràcter personal
Protecció de dades
La Mancomunitat Penedès-Garraf tracta les dades personals dels interessats a través de la seva pàgina web amb la finalitat d?atendre les seves sol·licituds d?informació a través del nostre formulari de contacte. Conservarem les dades recollides per a aquesta finalitat durant el període de temps requerit per atendre i gestionar la seva sol·licitud.

Responsable del tractament
Identitat: Mancomunitat Penedès-Garraf
NIF: P0800008E
Direcció postal: Av. de Cubelles, 88, 1r | 08800 Vilanova i la Geltrú.
Telèfon: +34 93 810 06 98
Adreça electrònica: info@mancomunitat.cat

Delegat de Protecció de dades

Identitat: Delegat de protecció de dades intern
Contacte: comunicacio@mancomunitat.cat

Finalitat del tractament de les seves dades i conservació

La Mancomunitat Penedès-Garraf tracta les dades personals dels interessats a través de la seva pàgina web amb la finalitat d'atendre les seves sol·licituds d'informació a través del nostre formulari de contacte. Conservarem les dades recollides per a aquesta finalitat durant el període de temps requerit per atendre i gestionar la seva sol·licitud.

Legitimació per al tractament

La base jurídica per al tractament de les seves dades és l?exercici de les funcions publiques que ens són pròpies.

Destinataris de les seves dades

Les seves dades únicament seran cedides a altres administracions publiques quan l?exercici de les funcions publiques ho requereixi o per obligació legal. En cap altre cas cedirem les seves dades a tercers públics o privats.

Drets dels interessats

Com a usuari de www.mancomunitat.cat, té dret a accedir, rectificar o sol·licitar la supressió de les seves dades, quan consideri que ja no són necessàries per la finalitat per la qual van ser recollides a sol·licitar la limitació del tractament de les mateixes, que en tal cas només es conservaran les estrictament necessàries per portar a terme l?exercici de possibles reclamacions i a sol·licitar la portabilitat de les seves dades. Per poder exercir aquests drets s?ha de posar en contacte amb la Mancomunitat Penedès-Garraf dirigint-se al registre d?entrada a Av. de Cubelles, 88, 1r | 08800 Vilanova i la Geltrú. o a través de la nostra seu electrònica amb els formularis destinats a tal fi.
Així mateix, en cas de considerar que els seus drets han estat vulnerats pot presentar una reclamació davant l?Autoritat Catalana de Protecció de Dades (www.apd.cat).
Tancar finestra